menubar
Previous Index Next

2014-09-15-157.jpg

Fireworks illuminate the harbor in celebration of the inaugural visit of cruise ship MS Deutschland (Reederei Peter Deilmann) to Pozzuoli,
Pozzuoli, Campania, Italy

2014-09-15-157.tif

[291/300]

© HOLGER LEUE PHOTOGRAPHY