menubar
Previous Index Next

2014-09-16-045.jpg

Helmsman on bridge of cruise ship MS Deutschland (Reederei Peter Deilmann),
Pozzuoli, Campania, Italy

2014-09-16-045.tif

[297/300]

© HOLGER LEUE PHOTOGRAPHY